Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi: Memahami Hukum Tajwid dalam Al-Quran

Mencontek Official

Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi adalah salah satu hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran yang penting untuk dipahami oleh para pembaca Al-Quran. Hukum bacaan ini terjadi ketika mad thabi’i (mad asli) bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Dalam praktiknya, Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi dibaca dengan panjang enam harakat, yang setara dengan panjangnya tiga alif.

Pengertian Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi

Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi berasal dari empat kata dalam bahasa Arab, yaitu:

  • Mad: Memanjangkan suara.
  • Lazim: Sesuatu yang pasti atau tetap.
  • Mutsaqqal: Berat atau diberatkan.
  • Kilmi: Kata atau kalimat.

Jadi, Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi secara istilah adalah hukum bacaan yang memanjangkan dan memberatkan suara pada satu kata dalam Al-Quran.

Hukum Bacaan Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi

Hukum bacaan ini wajib diterapkan saat membaca ayat Al-Quran yang mengandung mad thabi’i bertemu dengan huruf bertasydid. Panjang bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi adalah enam harakat, yang mana dalam praktik bacaan Al-Quran, ini diwujudkan dengan memanjangkan suara sepanjang tiga alif.

Contoh Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi dalam Al-Quran

Berikut adalah beberapa contoh dari Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi yang terdapat dalam Al-Quran:

  • وَلَاالضَّآلِّيْنَ (Waladdhoooooolliin)
  • ضَآلًّا (Dhoooooollan)
  • تَحَآضُّوْنَ (Tahaaaaaaddhuuna)
  • لَضَآلُّوْنَ (Ladhoooooolluuna)
  • اَلصَّآخَّةُ (Asshooooookhkhotu)
  • اَلطَّآمَّةُ (Aththoooooommatu)

Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana mad lazim mutsaqqal kilmi diterapkan dalam bacaan Al-Quran, yang membutuhkan pemahaman yang baik akan ilmu tajwid untuk memastikan keakuratan dan keindahan dalam membaca kitab suci.

Pentingnya Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi

Memahami dan menerapkan Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi dengan benar sangat penting karena dapat mempengaruhi makna dari ayat yang dibaca. Kesalahan dalam membaca mad lazim mutsaqqal kilmi dapat menyebabkan perubahan makna yang signifikan, yang tentunya harus dihindari dalam praktik membaca Al-Quran.

Dengan mempelajari dan mengamalkan hukum bacaan ini, pembaca Al-Quran akan dapat meningkatkan kualitas bacaannya, sekaligus mendekatkan diri kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran.

Untuk informasi lebih lanjut dan pembelajaran mendalam tentang Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi, Anda dapat mengunjungi sumber-sumber terpercaya seperti Tirto.ID dan LafalQuran.com.

Also Read

Bagikan:

Tags

Tinggalkan komentar